TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

AETR Konwencja – czas pracy kierowcy

0

Konwencję AETR stosuje się dla międzynarodowego transportu drogowego wykonywanego w części poza obszarami: Unii Europejskiej, państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państwami będącymi stronami umowy AETR. Dotyczy ona zasad zatrudniania kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, czasu pracy, oraz jego ewidencji. Pełną treść znajdziesz tutajtutaj.

Sporządzono ją 1 lipca 1970 roku w Genewie, a weszła ona wżycie 6 lat później. Polska ratyfikowała tę konwencję w październiku 1992 roku.

AETR określa praktycznie wszystkie aspekty związane z maksymalnym czasem kierowcy zawodowego. Według zawartych w jej treści reguł dzienny czas pracy może wynosić 9 godzin, zaś dwa razy w tygodniu przy wystąpieniu wyjątkowych okoliczności może on być przedłużony o godzinę. Oprócz tego w jej treści znajdziemy wiele innych, nierzadko bardzo szczegółowo opisanych kwestii, takich jak wymagany czas odpoczynku dla kierowcy czy nawet dopuszczalny wiek, w jakim można wykonywać taką pracę. Bardzo ważnym zapisem jest również ten mówiący o obowiązku korzystania z tachografów, które pozwalają na nieustanne kontrolowanie każdego kierowcy pod kątem przestrzegania przez niego owych przepisów.

Być może AETR bardzo restrykcyjnie kształtuje cały tryb pracy każdego kierowcy zawodowego, nie można jednak zaprzeczyć temu, że jej wprowadzenie pozwoliło na ujednolicenie przepisów bezpieczeństwa w większości krajów Europy, co samo w sobie jest bardzo dużym ułatwieniem dla osób pracujących w tym zawodzie. Każdy kierowca powinien znać jej treść oraz zawarte w niej reguły, bowiem mają one kluczowy wpływ na jego codzienną pracę.

Główne aspekty konwencji AETR:

- Minimalny wiek kierowcy (18 lat – dla pojazdów z naczepami, przyczepami o DMC nie większej niż 7,5 tony; 18 lub 21 lat w przypadku innych pojazdów, lecz musi on posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych; 21 lat dla transportu drogowego pasażerów).
- Czas odpoczynku kierowcy, jego przerwy (45 minut bądź oddzielne okresy co najmniej po 15 minut; dzienny odpoczynek – 11 godzin).
- Czas prowadzenia pojazdu (maksymalny czas jazdy bez przerwy – 4,5 godziny; maksymalny dzienny czas jazdy – 9 godzin).
- Obowiązek montowania oraz używania urządzenia kontrolnego, a także jego homologacji i kontroli każdego dnia, w którym prowadzony jest pojazd samochodowy (przyrząd kontrolny – tachograf rejestruje prędkość pojazdu, długość przebytej drogi, ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu, czas prowadzenia, moment otwarcia wykresówki – tarczy, przerwy w pracy, charakterystyczne dane dotyczące kierowcy oraz pojazdu).
- Obowiązek nadzoru czasu prowadzenia pojazdów przez przedsiębiorstwa.
- Zakaz wynagradzania premią lub dodatkiem do stałego wynagrodzenia kierowców w ramach długości przebytej drogi lub ilości przewiezionych towarów.

Czas pracy kierowcy to nie tylko czas prowadzenia pojazdu, ale również czas w którym trwają: załadunek i rozładunek, czynności spedycyjne i administracyjne, a także obowiązkowe przerwy, czas pozostawania w dyspozycji i inne. AETR wraz z Kodeksem Pracy stanowi podstawę do rozliczeń czasu pracy kierowców zawodowych.

Zmiana przepisów w 2014 roku.

- Odpoczynek dzienny nie wymaga już równoważenia. Obecnie są to do 3 przerwy w tygodniu do 9 godzin.
- Odpoczynek tygodniowy został skrócony do 24 godzin, bez względu na miejsce jego wykorzystania.
- Odpoczynek dzielony teraz może być podzielony na dwie części. Przy czym pierwsza z nich nie może trwać krócej niż 3 godziny, a druga krócej niż 9 godzin.
- Tygodniowy wymiar czasu pracy,czyli czas prowadzenia pojazdu, został ograniczony do maksymalnie 56 godzin.
- Odpoczynek z wykorzystaniem promu lub pociągu teraz może być podzielony na 3 odcinki. Jednak każda przerwa między tymi odcinkami nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. Podczas pobytu na promie/ w pociągu kierowca ma do dyspozycji koję/ kuszetkę.
- Odpoczynek w załodze wydłużono o godzinę. Kierowcy przysługuje teraz 9 godzin przerwy w każdym 30 godzinnym okresie.

Źródło zdjęcia: flickr.comCC BY-SA 3.0

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.