TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Jak założyć firmę transportową

0

1. Analiza konkurencyjności.

Na początek trzeba sprawdzić poziom konkurencji, czyli ilość firm z tego samego sektora, co Twoja firma. Dowiedz się, jakie są średnie ceny świadczonych przez nie usług.

W przypadku firm transportowych konkurencja jest dość duża. Według najnowszych badań Eurostatu około ¼ realizowanych transportów jest przez polskie firmy przewozowe.

Oczywiście drugim zagrożeniem jest pojawienie się potencjalnych konkurentów. Jest to o tyle trudne do zbadania przez Ciebie, ponieważ ciężko jest przewidzieć, kto i kiedy wejdzie na rynek i jak duże straty spowoduje.

Koszty – paliwo, kierowcy, ubezpieczenie OCPD, ViaToll, ciągniki, naczepy, leasing, naprawy.

2. Analiza SWOT

czyli jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. (źródło: wikipedia)

Mocne Strony – czyli, w czym jesteś dobry? Masz duże doświadczenie w branży, znasz świetnie rynek, masz kontakty w firmie produkcyjnej, jesteś świetnym kierowcą zawodowym. Przykłady można mnożyć.

Słabe Strony – czyli, w czym nie jesteś dobry? Nie znasz języków, nie masz kontaktów u zleceniodawców, nie umiesz rozmawiać z klientami. To są oczywiście przykłady, których może być znacznie więcej, wszystko zależy do konkretnej osoby, sytuacji, lokalnego rynku.

Szanse – wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany.  Twój znajomy podjął pracę w firmie produkcyjnej, bądź spedycyjnej i będziesz miał przez niego zlecenia. W Twojej okolicy powstaje fabryka. W pobliżu Twojej miejscowości otworzone Specjalną Strefę Ekonomiczną. Pozyskiwanie zleceń od bezpośrednich załadowców z Platformy Ofert Chłodniczych SmartFrigo.

Zagrożenie – Oczywiście odwrotność poprzedniego punktu, czyli wszystko co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej dla Ciebie. Niekoniecznie sytuacje będą zależne od Ciebie, choćby firma, dla której wykonujesz transport właśnie ogłosiła upadłość. Ceny paliw skoczyły do astronomicznych wartości, a zleceniodawca nie chce Ci podnieść stawki za fracht.

3. Organizacja firmy i strategia.

Zacznijmy od strategii. Możemy tutaj wymienić trzy możliwości: kosztową, zintegrowaną oraz wysokiej jakości.

 • Kosztowa – Często stosowana przez firmy, których Transport nie jest główną domeną działalności. Świadczenie usług średniej jakości za niską cenę, lecz na dużą skalę.
 • Zintegrowana – usługi wysokiej jakości za średnie stawki, na nieduża skale. Prawdopodobnie najpopularniejsza metoda wśród firma zaczynających przygodę z transportem zarobkowym.
 • Wysokiej jakości – usługi jak sama nazwa wskazuje wysokiej jakości, za wysokie stawki, dla niewielkiej liczby klientów. Jednakże w obecnych czasach w związku z olbrzymią konkurencją na rynku, jest to najmniej prawdopodobna opcja dla firmy, która zaczyna działalność w transporcie zarobkowym.

Organizacja firmy.

Trzeba na samym początku rozważyć jak ma wyglądać Twoja firma. Zastanów się ile rzeczy jesteś w stanie robić sam? Ilu potrzebujesz pracowników i do czego ich potrzebujesz? Na jakich zasadach chcesz ich zatrudnić?

Samodzielne działanie niesie ze sobą wiele obowiązków. Musisz sam szukać zleceń, prowadzić dokumentację firmy, rozliczać się z Urzędem Skarbowym, a ten jak wiadomo nie znosi pomyłek, a tym bardziej opóźnień. Warto na początku zaangażować do pomocy najbliższą rodzinę bądź wziąć pod uwagę zatrudnienie pracownika administracyjnego lub dyspozytora, który będzie miał poszerzony zakres obowiązków o wymienione wcześniej. Oczywiście sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji podatkowej w firmie do łatwych nie należą, więc można także rozważyć zatrudnienie księgowej bądź skorzystać z biura rachunkowego. W przypadku biura rachunkowego odchodzi koszt pensji dla księgowej.

Sprzęt, kierowcy, naprawy – Na początku działalności zapewne ciągnik siodłowy wraz z naczepą będzie leasingowany. Natomiast trzeba rozważyć ile taboru będzie na początku Ci potrzebnego, od tego zależy też ile zatrudnisz kierowców. Sprzęt niestety ma to do siebie, że się psuje, więc pod uwagę trzeba wziąć także kosz mechanika. Część kierowców podstawowe naprawy są sami w stanie wykonać, oczywiście w przypadku poważniejszych awarii czeka Cie wizyta w warsztacie, a w przypadku aut ciężarowych naprawy nie są tanie.

Struktura firmy.

Jeśli postanowisz, że wszystko jest na Twoich barkach, to sprawa jest jasna, Ty jesteś szefem i pracownikiem w jednym.

Jeśli zatrudnisz dwóch bądź trzech – to w tym przypadku mamy docenienia z tzw. strukturą płaską. Ty jesteś szefem, pozostali są pracownikami, czyli są podrzędni Tobie.

Jeżeli na początku działalności masz zamiar zatrudnić większą ilość pracowników, to możesz rozważyć zatrudnienie bądź powierzyć jednemu z zatrudnionych funkcję kierownika. Drugiemu funkcję księgowego, trzeciego oddelegować do rozliczania tarczek, czwarty może zając się marketingiem, piąty kontaktem z klientami i tak można wymieniać. Jest to tak zwane ‘delegowanie’.  Delegowane to świetny sposób na rozwijanie pracowników, ograniczanie możliwości wypalenia zawodowego, jak również, utrzymywanie motywacji na wysokim poziomie. Niestety, część menedżerów dzieli przekonanie, że tylko oni poradzą sobie z trudnymi zadaniami, więc nie angażują innych. Niektórzy kierownicy przechowują swoje zadania w głowie, czekając aż ich pomysł się dookreśli. Jest to często popełniany błąd: menedżer czeka, aż sam wymyśli wszystkie rozwiązania, a pracownik tylko je biernie wykona. W ten sposób nie w pełni wykorzystuje się potencjał pracownika i nie rozwija jego potencjału.

4. Rentowność firmy.

Koszty stałe:

 • leasing
 • pensje pracowników
 • biuro (Internet, wynajem, woda, ogrzewanie, telefony)
 • ubezpieczenie (mienia, OCP,OC)
 • strona www
 • reklama
 • serwis
 • opony
 • giełda transportowa (np. SmartFrigo)
 • I wiele innych…

Przykładowo 10 000,00 zł

Koszty zmienne:

 • paliwo
 • opłaty drogowe
 • opony
 • promy
 • tunele
 • olej silnikowy
 • I tym podobne

Przyjmijmy, że koszty zmienne wynoszą po zsumowaniu 2 zł. za kilometr.

Jak wyglądają stawki za przewóz?

Średnie stawki w transporcie krajowym samochodów o wadze 24 ton wynoszą do 3,30 zł. za kilometr W transporcie zagranicznym wahają się one pomiędzy 3,70 a 4,10 zł. za kilometr.

Przyjmujemy zatem przykładowo, że nasz przychód wynosi 4 zł/km.

Nasz przychód to 4 zł., natomiast koszt to 2 zł. Więc nasz dochód jak łatwo policzyć to 2 zł.

10 000zł./2zł. = 5 000km – nasz próg rentowności wynosi 5 000 km. Więc, żeby wyjść na swoje Twoja ciężarówka musi przejechać 5 000km.

Oczywiście jest to tyko przykład, punkt wyjścia na podstawie, którego można zrobić podstawową kalkulację.

Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zrobienie „Biznes Planu”.  Wszystkie koszty, przychody itd. Wprowadź do Excela. Mając to w formie elektronicznej, w każdej chwili będziesz mógł do tego wrócić i sprawdzić czy jakaś wartość nie została pominięta.

5. Założenie działalności – rejestracja firmy.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Podstawą jest zarejestrowanie działalności w CEIDG lub spółki w KRS. Chcąc świadczyć usługi przewozowe na terenie kraju, należy uzyskać zezwolenie wydawane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub GITD. Aby je otrzymać należy złożyć m.in.:

- Stosowny wniosek
- Zaświadczenie o niekaralności
- Certyfikat kompetencji zawodowych – Jednym z warunków jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika. Jego otrzymanie leży w gestii przedsiębiorcy (w przypadku wieloosobowego zarządu certyfikat może posiadać tylko jeden członek). Ewentualnie dopuszcza się, by dokument posiadała osoba uprawniona do zarządzania transportem na drodze umowy cywilno-prawnej. Certyfikat można uzyskać, zdając egzamin państwowy przed komisją. Zagadnienia obowiązujące na egzaminie związane są z szeroko pojętą wiedzą niezbędną przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje otrzymanie certyfikatu.
- Dowód posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego – Kolejnym krokiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej, która pozwala na podjęcie oraz prowadzenie działalności. Koniecznością jest stworzenie rocznego sprawozdania finansowego (musi być potwierdzone przez audytora) oraz posiadanie dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami pieniężnymi, akcjami lub innymi papierami wartościowymi, udzielenie gwarancji i poręczeń bankowych.
- Baza transportowa – Ponad to przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o posiadaniu bazą eksploatacyjną, tj. miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Ważne jest także stworzenie wykazu posiadanych pojazdów oraz oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
- Dobra reputacja- Wymagane jest ponadto posiadanie dobrej reputacji. Będzie ona utrzymana, jeśli przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa spowodowane umyślnie (przede wszystkim w zakresie prawa handlowego, prawa o ruchu drogowym). O dobrej reputacji można mówić również wtedy, gdy na przedsiębiorcę nie nałożono więcej niż jedną prawomocną karę grzywny w zakresie prawa transportowego.

Rozróżniamy dwa typy firm transportowych. Pierwszy to firmy zajmujące się transportem powyżej 3.5 tony, a drugi to firmy z flotą do 3.5 tony. W pierwszym przypadku tj. chcąc prowadzić działalność w zakresie krajowego i/lub międzynarodowego przewozu rzeczy lub osób, koniecznością jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego od 15 sierpnia 2013 roku zastępuje dotychczas obowiązujące licencje na przewóz krajowy rzeczy oraz w przypadku pozostałych rodzajów przewozów stosujemy zezwolenie i licencję. Stosowne uprawnienia wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub dla międzynarodowego transportu drogowego biuro ds. obsługi transportu międzynarodowego.

Prowadzenie działalności międzynarodowej wymaga dodatkowo uzyskania licencji wspólnotowej przyznawanej również przez GITD.

Jak założyć firmę transportową z flotą do 3,5 tony?

Wykorzystując do przewozu wyłącznie pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 3,5 tony, wystarczy prawo jazdy kategorii „B” oraz zarejestrowana działalność gospodarcza lub spółka. Nie są wymagane dodatkowe pozwolenia w postaci licencji.

Źródło zdjęcia: flickr.com, CC BY-SA 3.0

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.