TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Klasy ADR, transport materiałów niebezpiecznych

0

ADR - to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ADR składa się z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym

Załącznik A

Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach

Klasa:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2. Gazy (2.1 – Gazy palne, 2.2 – Gazy niepalne, 2.3 – Gazy trujące)
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik B

W załączniku B określone są:

  • wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern
  • dodatkowe wyposażenie jednostek transportowyc
  • wymagania w stosunku do załogi pojazdu
  • wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie
  • dokumentacja wymagana przy przewozie
  • wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele
Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.