TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Kolejne informacje o MiLoG

0

Biorąc pod uwagę wątpliwości wielu przedsiębiorców, dotyczące niektórych praktycznych i prawno-technicznych aspektów stosowania regulacji płacy minimalnej (MiLoG), WPHI Ambasady RP w Berlinie  skierował do Federalnego Ministerstwa Pracy, Federalnego Ministerstwa Finansów oraz władz celnych kilka zapytań. Mają one wyjaśnić te kwestie, które dla polskich firm usługowych są najważniejsze.

 

Taką kwestią z pewnością są dodatki, które będą wliczane do płacy minimalnej. Za składniki płacy minimalnej są uznawane dodatki i dopłaty, jeżeli ich uwzględnienie nie wpływa na związek pomiędzy usługami świadczonymi przez pracownika, a wynagrodzeniem, które za nie otrzymuje. W wyjaśnieniu pojawiają się również ich przykłady, np.: dodatki i dopłaty, które stanowią wynagrodzenie za pracę regularną i stałą, zgodną z ustaleniami umowy (jak dodatek budowlany dla wszystkich pracowników zatrudnionych na placu budowy). Są to również kwoty, które są określane w umowie o pracę pracownika delegowanego z zagranicy jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym w jego państwie pochodzenia i w państwie przyjmujący (w tym przypadku w Niemczech). Nie będą to natomiast dodatki wypłacane pracownikowi odbywającemu z polecenia pracodawcy podróż służbową w ramach wykonywanej pracy, które mają służyć pokryciu zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie wyjazdu.

 

Zweryfikowano również kwestię dokumentów, które powinien posiadać przy sobie kierowca. Wbrew wcześniejszym informacjom nie musi on posiadać przy sobie umowy o pracę, czy kopii wysłanego formularza informacyjnego 033037 (mobil). Wystarczy dokument tożsamości.

 

W trakcie wyjaśnień strona niemiecka sprostowała także wcześniejsze informacje dotyczące obowiązków informacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy do Niemiec transportem własnym eksportera. Jak obecnie podano, producent/eksporter ze swoim własnym transportem nie jest objęty obowiązkami informacyjnymi obowiązującymi firmy przewozowe. Jeśli działalność ma charakter mieszany (produkcyjna i zarobkowe usługi transportu), decydujący jest główny cel jej działalności gospodarczej. Podano również, że środki transportu, które należą do osób fizycznych lub podmiotów publicznych nie podlegają regulacjom zgłoszeniowym MiloG, o ile nie prowadzą one zarobkowej działalności transportowej jak np. przyjazd z wycieczką do Niemiec autobusem należącym do szkoły. Jednak w sytuacji, gdy szkoła wynajmie autokar od firmy przewozowej wyłączenie takie już nie obowiązuje.

 

Poinformowano również, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, ze względów technicznych, w najbliższym czasie nie będzie możliwości przesłania formularza zgłaszania pracowników świadczących usługi on-line lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można natomiast dokonać tego faksem. Warto pamiętać, że niemiecki urząd celny, do którego dotrze taki faks, nie odsyła potwierdzenia otrzymania formularza. Konieczne jest więc posiadanie wydruku raportu z wysyłki faksu z potwierdzeniem: wysłane lub status ok.

 
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.