TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

RASFF – transport żywności.

0

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF stanowi istotny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej.  Podstawowym celem funkcjonowania RASFF jest ochrona konsumenta przed zagrożeniami związanymi ze spożyciem zagrażającej zdrowiu żywności.

Do systemu RASFF są zgłaszane niebezpieczne przypadki wykryte w trakcie urzędowych kontroli żywności, kontroli granicznych importowanych produktów, oraz kontroli własnych przeprowadzanych w firmach. System rejestruje również skargi konsumentów i przypadki zatruć pokarmowych.

Każdego roku do systemu RASFF trafiają tysiące powiadomień o wykrytych przypadkach niebezpiecznych skażeń produktów spożywczych. Sieciowa struktura RASFF umożliwia transmisję tych danych do wszystkich zainteresowanych podmiotów. System RASFF pełni, więc pożyteczną rolę w zapobieganiu niebezpieczeństwom grożącym konsumentom żywności. Należy podkreślić, że praktycznie każdy przypadek udaremnienia wprowadzenia skażonego produktu do obrotu oznacza uratowanie zdrowia wielu konsumentom.

RASF odgrywa znaczącą rolę ponieważ swobodny przepływ bezpiecznej i zdrowej żywności jest ważnym aspektem funkcjonowania rynku wewnętrznego. Przyczynia się ona również do ochrony zdrowia i ogólnego dobra konsumentów, a to jest najważniejsze.

Zgodnie z polityką UE istnieje konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Swobodny przepływ żywności i pasz w UE może zatem zostać zrealizowany tylko wtedy, gdy wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz nie będą się różnić znacząco między państwami członkowskimi. Konieczne jest również zagwarantowanie, że niebezpieczna żywność i pasze nie będą wprowadzane do obrotu. Nieodłącznym elementem unijnego rynku żywności i pasz jest więc system bezpieczeństwa i nadzoru, identyfikujący zagrożenia i umożliwiający szybkie podejmowanie działań zaradczych.

W Polsce systemem RASFF kieruje Główny Inspektor Sanitarny. Tworzy on krajowe punkty kontaktowe (KPK), jest odpowiedzialny za jego działanie oraz zawiadamia KE o zarejestrowanej na terenie naszego kraju niebezpiecznej żywności i pasz oraz środkach żywienia zwierząt. Powiatowe, graniczne i wojewódzkie organy urzędowej kontroli żywności i środków żywienia zwierząt zbierają informacje o produktach, które mogłyby być uznane za niebezpieczne i przesyłają je do KPK. W punktach kontrolnych eksperci oceniają potencjalne ryzyko związane z danym produktem oraz podejmują decyzje odnośnie dalszego postępowania. W określonych przypadkach dane są przekazywane do KE oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Zgodnie z art. 50 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2003 do Systemu należy zgłaszać informacje o:

a) każdym przyjętym przez nie środku, którego celem jest ograniczenie wprowadzania na rynek lub zmuszenie do wycofania z rynku, albo wycofanie żywności lub pasz dla ochrony zdrowia ludzkiego i wymagającym szybkiego działania

b) każdym zaleceniu lub uzgodnieniu z profesjonalnymi podmiotami, których celem jest, na podstawie fakultatywnej lub obowiązkowej, ochrona, ograniczenie lub wprowadzenie specyficznych warunków co do wprowadzania na rynek lub ostatecznego spożycia żywności lub pasz, ze względu na poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, wymagające szybkiego działania

c) każdym odrzuceniu, związanym z bezpośrednim lub pośrednim ryzykiem dla zdrowia ludzkiego, partii, kontenera, albo ładunku żywności lub pasz przez właściwy organ na posterunku granicznym Unii Europejskiej.

 

 Źródło zdjęcia: pixbay.comCC BY-SA 3.0

 

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.