TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Rosja – opłaty za przejazd pojazdów ponad 12 t

0

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przekazało informację otrzymaną z Ambasady Polski w Moskwie.  Zgodnie z nią – 15 listopada 2015 roku wchodzi w życie wymóg wnoszenia opłat przez przewoźników za przejazd po drogach federalnych pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Jednocześnie zgodnie z decyzją Ministerstwa Transportu i Federalnej Agencji Drogowej „Rosavtodor” do  1 maja 2016 r. poza Obwodem Moskiewskim kary nie będą nakładane. Przewidziano okres przejściowy pomimo wątpliwości prawników co do zasadności wybiórczego stosowania prawa).

Według uzyskanych przez Placówkę informacji:

- opłaty dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton regulują: ustawa nr 257-FZ z 08.11.2007 oraz ustawa nr 68-FZ z 06.04.2011 r;

- z opłaty zwolnione są pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 12 ton, które przeznaczone są dla przewozu ludzi, pojazdy uprzywilejowane (policja, straż pożarna, służba drogowa), oraz pojazdy przewożące technikę wojskową;

- opłata za przejazd dotyczyć będzie dróg federalnych (w perspektywie nie wyklucza się opłaty za przejazd po drogach regionalnych);

- opłata uzależniona jest od przejechanego dystansu (w kilometrach), bazuje na systemie Glonass – w wypadku wykorzystania w kabinie kierowcy specjalnego sprzętu GPS (licencję na dystrybucję otrzymała firma OOO RT-Inwest Transportnyje Systemy), lub na deklaracji trasy przejazdu – w wypadku tzw. „różowego kuponu". Opłata powinna być wniesiona przed wjazdem na drogę federalną;

- przewoźnik powinien zarejestrować się w systemie „PLATON" (http://platon.ru/ru/). Po rejestracji należy wpłacić środki finansowe za przejazd. Pieniądze zostaną wpłacone na rachunek rozliczeniowy, który „otwiera się" w systemie równolegle z rejestracją przewoźnika. Jednocześnie przewoźnik może zamówić sprzęt GPS (o którym mowa powyżej) – zostanie on dostarczony do wybranego przez przewoźnika centrum obsługi klientów. Alternatywną metodą opłaty jest przejazd na podstawie kuponu (do uzyskania na granicy lub przez aplikację mobilną);

- w związku z protestami rosyjskich kierowców uskarżających się na wysoki koszt przejazdu (pierwotna stawka miała wynosić 3,73 rubla/1km) 3.11.2015 r. przyjęto postanowienie o jej obniżeniu. W okresie 15.11.2015 – 29.02.2016 r. opłata za przejazd będzie wynosiła 1,5293 rubla/km, a w okresie 01.03.2016 – 31.12.2018 – 3,06rubla/1km;          

- za niedostosowanie się do wymogów przewidziane są kary w rozmiarze od 5 tys. rubli do 450 tys. za pierwsze naruszenie ustawy (do 1 mln rubli za kolejne).

Jednocześnie zgodnie z decyzją Min. Transportu i Federalnej Agencji Drogowej (Rosavtodor) do 01.05.2016 r. poza Obwodem Moskiewskim kary nie będą nakładane (przewidziano okres przejściowy pomimo wątpliwości prawników co do zasadności wybiórczego stosowania prawa). Szersze informacje nt. systemu można uzyskać:

1) na stronie systemu „Platon": www.platon.ru, drogą e-mail info@platon.ru;

2) Pod nr telefonu „gorącej linii": +7 (495) 540-02-02.

3) Osobiście w jednym ze 138 biur (lista dostępna na stronie http://platon.ru/about/service_centre/)

Według deputowanego Dumy RU, zastępcy przewodniczącego komitetu ds. transportu, S. Tena, wprowadzenie systemu „Platon" spowoduje spadek udziału „szarej strefy" w przewozach ciężarowych. Media informują jednak o problemach związanych z terminowym uzyskaniem przez przewoźników i firmy logistyczne urządzeń GPS do montowania w kabinie kierowcy. Powyższe może spowodować problemy w płynności dostaw towarów do sieci sklepowych, a także wymusi „przejście" na transport pojazdami o masie mniejszej niż 12 ton. Z uwagi na powyższe, a także wątpliwości dostawców, rosyjskie Stowarzyszenie Kierowców proponuje wprowadzenie moratorium na uruchomienie systemu wynoszące 1,5 – 2 lat i przeprowadzenie testów jego działania.

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.