TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Rośnie eksport żywności.

0

Pomimo rosyjskiego embarga polscy przedsiębiorcy w 2014 r. aktywnie rozwijali eksport towarów rolno-spożywczych. Łączne dostawy tych towarów z Polski w okresie od stycznia do listopada osiągnęły ponad 11 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 4,5 proc.

W sytuacji wprowadzonych przez Rosję ograniczeń, istotne znaczenie dla producentów towarów objętych embargiem miał rozwój eksportu do krajów Unii Europejskiej. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 r. osiągnął on poziom ponad 8 mld dolarów wzrastając o blisko 7,5 proc. Głównymi rynkami eksportowymi były Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Francja.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za okres od stycznia do listopada 2014 r. wskazują bardzo wysoką dynamikę eksportu towarów rolnych objętych rosyjskim embargiem do krajów pozaeuropejskich oraz bałkańskich. Eksport wyniósł blisko 1,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o prawie 34 proc. Wśród tych państw są m.in. USA (wieprzowina), Algieria, Arabia Saudyjska, Indonezja (produkty mleczarskie), kraje Afryki Zachodniej (mięso drobiowe), Bośnia i Hercegowina (wołowina), Zjednoczone Emiraty Arabskie (syropy cukrowe) oraz Egipt (warzywa mrożone). Polskie jabłka sprzedawane były m.in. do Egiptu, Bośni i Hercegowiny, Mongolii, Serbii, Singapuru, Tadżykistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ważnym kierunkiem eksportowym towarów rolno-spożywczych były również Chiny.

Prawo eksportu owoców do Chin ma tylko jeden kraju UE – Francja. Polsce do wkroczenia na rynek chiński brakuje obecnie uzgodnienia fitosanitarnego. Chińczycy obawiają się chorób i szkodników kwarantannowych, które mogłyby zniszczyć ich sady. Uruchomiono już procedurę dopuszczenia polskiego eksportu. Wszyscy – od ministerstwa po organizacje branżowe i PIORiN – starają się maksymalnie przyspieszyć te procedury. Mimo wszystko, Chiny podały perspektywę dwóch lat.  Co ciekawe, owoce z Francji dopuszczono na rynek po ośmiu latach negocjacji.

Trwają obecnie także rozmowy o eksporcie polskich owoców do Indii.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos, w dniach 10-12 stycznia 2015 r. towarzyszył Wicepremierowi, Ministrowi Gospodarki Januszowi Piechocińskiemu oraz Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeuszowi Nalewajk podczas 7. Szczytu Gospodarczego w Gujarat, w Indiach.

W trakcie wizyty odbyły się rozmowy dwustronne, w których omawiane były kwestie współpracy i możliwości dostępu do rynku dla polskich produktów rolno-spożywczych. Strona polska podczas rozmów z Ministrem Rolnictwa Mohanbhai Kundariya podniosła kwestię dopuszczenia polskich owoców i warzyw do rynku indyjskiego, w tym zwłaszcza polskich jabłek. Możliwym do spełnienia przez Polskę warunkiem wysyłki owoców do Indii jest poddanie przesyłek zabiegom chłodzenia „cold treatment” w zastępstwie fumigacji owoców bromkiem metylu, którego stosowanie jest zabronione w Unii Europejskiej. W ślad za wnioskami złożonymi przez GIORiN o uznanie dla Polski tego zabiegu za alternatywny do fumigacji został przedłożony stronie indyjskiej stosowny projekt Porozumienia, który został przyjęty do rozpatrzenia. Stanowisko w tej sprawie powinno być przekazane stronie polskiej w najbliższym czasie.

Źródło: GUS, MG, PIORiN

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.