TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Transport jakich towarów i pojazdów nie obejmują zakazy ruchu podczas świąt w Polsce?

0

Transport chłodniczy, a głównie transport artykułów spożywczych to bardzo wymagająca usługa transportowa. Związane jest to z restrykcyjnym przestrzegania przepisów prawa, a konkretnie Umowy ATP oraz Ustawy o transporcie drogowym.

Najwięcej problemów wywołuje żywność szybko psująca się, która nie tylko wymaga odpowiedniego zaplecza transportowego, ale także w określonym czasie musi być dostarczona na miejsce. Często dostajemy zapytania transport chłodniczy jakich towarów nie obejmują zakazy ruchu. Poniżej lista artykułów szybko psujących się i spożywczych oraz wyjątki.

Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze

1. Mięso i podroby jadalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe.
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.

Oprócz środków spożywczych i szybko psujących się, są dodatkowo wyjątki:

1. Pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2. Pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
3. Pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
4. Pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
5. Pojazdy uczestniczące w akcjach  humanitarnych;
6. Pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
7. Pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
8. Pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
9. Pojazdy pracujące  na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
10. Pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
11. Pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
12. Pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
13. Pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
14. Pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
15. Pojazdy pracujące  w związku z niezbędnym  utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
16. Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
17. Pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
18. Pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
19. Pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
20. Pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
21. Pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
22. Pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
23. Pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
24. Do pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
25. Pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

UWAGA

Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.