TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Warunki transportu mięsa

0

Transport mięsa mielonego lub wyrobów jest dopuszczalny po spełnieniu następujących warunków:

  1. mięso mielone lub wyroby zostały opakowane w opakowania jednostkowe, zbiorcze lub transportow,
  2. przestrzenie ładunkowe środków transportowych są wyposażone w taki sposób, aby w czasie transportu zapewniały utrzymanie temperatur określonych w § 9 ust. 4 i § 10 ust. 2,
  3. temperatura przestrzeni ładunkowej podczas transportu jest rejestrowana automatycznie.

Transport mięsa mielonego i wyrobów jest dopuszczalny w wyższych temperaturach, niż określone w § 9 ust. 4 i § 10 ust. 2, pod warunkiem że transport nie trwa dłużej niż godzinę.
Mięso mielone lub wyroby zaopatruje się w świadectwo zdrowia, którego wzór określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia; odbiorca przechowuje świadectwo zdrowia przez co najmniej rok, licząc od dnia jego wystawienia.

źródło: Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 241 poz. 2086, Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.

Transport:

Mięso w zależności od jego stanu termicznego powinno być przewożone w następujących temperaturach:

  • mięso świeże chłodzone z wyjątkiem mięsa drobnego, mielonego i podrobów – w temperaturze od -1°C do +7°C
  • podroby, mięso drobne i mielone chłodzone – w temperaturze -1°C do +3°C
  • mięso i podroby mrożone – w tamperaturze nie wyższej niż -12°C
  • mięso i podroby głęboko mrożone – w temperaturze nie wyższej niż -18°C

Źródło zdjęcia: flickr.comCC BY-SA 3.0

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.