TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Postanowienia dotyczące kontroli zgodności izotermicznych środków transportu, lodowni, chłodni lub ogrzewanych środków transportu z normami.

0

Kontroli zgodności z obowiązującymi normami dokonywać należy na stacjach badań, wyznaczonych lub upoważnionych do tego celu przez właściwą władzę Państwa, w którym środek transportu jest zarejestrowany lub przyjęty do ewidencji.

Kontrolę tę należy przeprowadzać:

a) przed oddaniem środka transportu do eksploatacji,

b) okresowo, co najmniej raz na sześć lat,

c) za każdym razem, gdy wymaga tego właściwa władza.

Kontrola nowych, seryjnie produkowanych środków transportu, odpowiadających ustalonemu wzorcowi, może być dokonywana metodą reprezentatywną, obejmującą co najmniej 1% środków transportu danej serii. Środki transportu nie mogą być uważane za należące do tej samej serii, do której należy środek transportu służący za wzorzec, jeżeli nie odpowiadają one co najmniej następującym warunkom, zapewniającym stwierdzenie zgodności ze środkiem transportu służącym za wzorzec:

a) w odniesieniu do izotermicznych środków transportu, za wzorzec może służyć izotermiczna lodownia, chłodnia lub ogrzewany środek transportu, gdy:

– izolacja jest podobna, w szczególności materiał izolacyjny i jego grubość, a także system izolacji są takie same,
– wewnętrzne wyposażenie jest identyczne lub uproszczone,
– liczba drzwi, włazów lub innych otworów jest taka sama lub mniejsza,
– powierzchnia wnętrza nadwozia nie jest większa niż ±20%;

b) w odniesieniu do środków transportu – lodowni, za wzorzec powinien służyć środek transportu – lodownia, gdy:

– warunki wymienione pod literą a) są spełnione,
– wewnętrzne urządzenia wentylacyjne są podobne,
– źródło chłodu jest takie samo,
– zapas chłodu na jednostkę powierzchni wewnętrznej jest większy lub jednakowy;

c) w odniesieniu do środków transportu – chłodni, za wzorzec powinien służyć środek transportu – chłodnia, gdy:

– warunki wymienione pod literą a) są spełnione,
– przy tych samych warunkach temperatury moc urządzenia chłodzącego na jednostkę powierzchni jest większa lub jednakowa;

d) w odniesieniu do ogrzewanych środków transportu, to za wzorzec może służyć izotermiczny lub ogrzewany środek transportu, gdy:

– warunki wymienione pod literą a) są spełnione,
– źródło ciepła jest takie samo,
– moc urządzenia ogrzewczego na jednostkę powierzchni wewnętrznej jest większa lub jednakowa.

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.