TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1800 firm
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie

Rodzaje nadwozi wg ATP.

0

Rodzaje nadwozi wg ATP

CHŁODNIA ( F )
– nadwozie izolowane termicznie, chłodzone mechanicznie
– izotermiczny środek transportu, w którego próżnym nadwoziu za pomocą sprężarkowego agregatu mechanicznego można przy temperaturze zewnętrznej + 30°C uzyskać i utrzymywać na stałym poziomie następujące temperatury (t):
- dla klasy A 0 °C ≤ t < +12 °C
- dla klasy B – 10 °C ≤ t < +12 °C
- dla klasy C – 20 °C ≤ t < +12 °C
- dla klasy E t ≤ -10 °C
- dla klasy F t ≤ -20°C
Współczynnik przenikalności K dla klas: B, C, E, i F K≤ 0,4W / (m2 K)

IZOTERMA ( I )
– nadwozie izolowane termicznie
– izotermiczny środek transportu, którego nadwozie wykonane jest z izolowanych ścian
(w tym drzwi, podłoga i dach) ograniczających wymianę ciepła między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię nadwozia w takim zakresie, by współczynnik przenikalności K wynosił:
- przy izolacji normalnej (N) K ≤ 0,7W / (m2 K)
- przy izolacji wzmocnionej (R) K ≤ 0,4W / (m2 K)

LODOWNIA ( R )
- nadwozie izolowane termicznie, chłodzone nie mechanicznie
– izotermiczny środek transportu, który pozwala obniżać temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia
- urządzenia mechaniczne (lód, płyty eutektyczne, skroplone gazy) można przy temperaturze zewnętrznej +30°C uzyskać i utrzymać następujące temperatury ( t ):
- dla klasy B t ≤ – 10°C
- dla klasy C t ≤ – 20°C

Źródło chłodu powinno mieć zdolność obniżenia temperatury do poziomu przewidzianego dla danej klasy i utrzymywania jej przez okres co najmniej 12 godz. bez uzupełniania energii.
Współczynnik przenikalności K dla klasy B i C K ≤ 0,40 W / (m2 K)

Zgodnie z umową ATP środki transportu żywności oznakowane są przy pomocy oznaczeń, składających się z trzech liter:
- pierwsza litera oznacza rodzaj urządzenia chłodniczego lub grzewczego:
F – urządzenie chłodnicze ( z j. francuskiego energin frigorique),
C – urządzenie grzewcze ( z j. francuskiego energin calorique),
R – zasobnik zimna;

- druga litera oznacza typ izolacji cieplnej:
R – wzmocnionej,
N – normalnej;

- trzecia litera to klasa temperatur: A, B, C, D, E, F.

Występuje również litera X na czwartej pozycji oznaczająca, że dane urządzenie chłodnicze nie jest wyposażone w samowystarczalny napęd.
Zakres temperatur we wnętrzu nadwozia chłodniczego:
A – <12÷0>,
B – <12÷-10>,
C – <12÷-20>.

 

 

 

Udostępnij

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
dołącz do ponad 1800 firm
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera
Imię: Email:
Error:
Nie, dziękuję.